Оголошення про проведення конкурсу

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора – художнього керівника Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру

Луганська обласна державна адміністрація, відповідно до Закону України «Про культуру», враховуючи Порядок проведення конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.08.2016 № 483, зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 01.09.2016 за № 44/1554, оголошує про проведення конкурсу на посаду директора – художнього керівника Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру (Луганська область, місто Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 21), далі – заклад культури.      

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу надсилає на поштову та електронну адреси органу управління такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

4) два рекомендаційні листи довільної форми;

5) мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.  

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2, каб. 506 (5-й поверх), Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, E-mail: kulturaloda@loga.gov.ua      

 

Дата початку приймання документів: 19 серпня 2020 року.  

Дата закінчення приймання документів: 18 вересня 2020 року.      

Дата початку формування конкурсної комісії: 19 серпня 2020 року.  

Луганська обласна державна адміністрація не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.  

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Під час другого засідання конкурсної комісії кандидат публічно презентує проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Проєкт програми розвитку закладу культури на один рік має містити*

–  загальні положення;

– аналіз поточного стану діяльності закладу культури з визначенням нагальних проблем, на розв’язання яких направлена програма;       

– мета та першочергові завдання програми;

– детальний план розвитку закладу культури на один рік, в т.ч. пропозиції щодо виконання закладом культури результативних показників фінансово-господарської діяльності та їх поліпшення у порівнянні з попереднім роком;

– фінансове забезпечення програми;

– очікувані результати виконання програми.   

 

Проєкт програми розвитку закладу культури на п’ять років має містити*

– загальні положення;

– аналіз поточного стану діяльності закладу культури, визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма;

– визначення мети та завдань програми;

– фінансове забезпечення програми, в т.ч. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу культури та щодо очікуваної динаміки поліпшення результативних показників фінансово-господарської діяльності закладу культури тощо;

– обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, з аналізом можливих ризиків, з визначенням обсягів та джерел фінансування; строки та етапи  виконання програми;

– перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності;

– очікувані результати виконання програми.

Також проект програми розвитку закладу культури на п’ять років може містити:

– план реформування закладу культури;

– шляхи інтеграції закладу культури в світовий культурний простір;

– додатки.  

 

*На розсуд кандидата розділи програм розвитку закладу культури можуть змінюватися або доповнюватися.

 

Телефон для довідок: +380954813612, Бережна Аліна, головний спеціаліст з питань персоналу управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.  

 

З інформацією, що стосується умов праці, матеріально-технічної бази, фінансовою звітністю за попередній бюджетний період закладу культури можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації. 

Наша
афіша

Вибачте, сайт знаходится на стадії наповнення